Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Her geçen gün ülkemizde popülerliğini artıran “koçluk” kavramının temeli aslında öğrenci koçluğuna dayanmaktadır. Öğrenci koçluğu eğitimi almadan önce size öğrenci koçluğu hakkında bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz.

İngilizce kökenli koçluk (coaching) kelimesi ilk olarak 18. yüzyılda öğrencileri derslerinde belli bir başarı hedefine ulaştıran özel eğitmenler için kullanıldı.

Koçluk zaman içinde, farklı alanlara yayılan mesleklere dönüşse de özünde daima ‘bir kişiyi belli bir hedefe ulaştırmada aktif rol üstlenen yardımcı’ anlamında kullanılmaya devam etti.

Bugün yaşam koçluğundan yönetici koçluğunda, spor alanında eğitim veren koçlardan aile koçluğuna kadar koçluk mesleği birçok alanda yapılıyor.

Ama biz bugün koçluk mesleğinin başlangıcı sayılan öğrenci koçluğunu yazımızın merkezine alacağız.

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Eminim bazılarımız ortaokulda, lisede geri kaldığı dersler konusunda desteğe ihtiyaç duymuştur. Sınavlarda düşük not alınan, amiyane tabirle ‘bir türlü kafamızın basmadığı’ konular için bir öğretmenden veya üniversite öğrencisinden özel ders almak eskiden beridir uygulanan bir yöntemdir. Özel ders, genelde öğrencinin zayıf olduğu belli bir alanda sınıfını geçsin diye alınır.

Kimileri öğrenci koçluğu denildiğinde “eskiden özel ders denilirdi şimdi adı değişmiş” diye konuya yüzeysel bir şekilde bakabiliyor.

Biz öyle yapmayalım ve öğrenci koçluğu tanımını biraz açalım.

Tüm koçluk mesleklerinde olduğu gibi öğrenci koçluğunda da esas amaç öğrencinin potansiyelini ortaya çıkararak hedefine kendi çabası ve becerileriyle ulaşmasını sağlamaktır.

Öğrenci koçu, akademik yaşamda başarı kazanmak isteyen öğrencisinin becerilerini artırmak amacıyla onu motive eder. Hedefe giden yolda yaşadığı veya yaşayacağı muhtemel zorluklarla başa çıkmasını sağlar.

Öğrenci koçluğunu özel ders mantığından ayıran belki de en önemli özellik şudur:

Öğrenci koçları, öğrencisinin dersten geçmesine veya sınavdan yüksek not almasına değil, onu kazanmaya odaklanır. Elbette ders başarısı önemlidir ama tek başına yeterli değildir. Önemli olan bir sınavı kazanmak değildir; önemli olan öğrencinin yeteneklerini ve becerilerini keşfetmesine yardımcı olmaktadır. Başarı bu şekilde sürdürülebilir hale getirilir. Bir öğrenci kendi yeteneklerinin farkına varır, başarılı olabileceğine inandığı hedefi kendisi belirlerse, gelecekte de mutlu, özgüvenli bir birey olacaktır. Okul hayatının ardında da bir hayat vardır. Okul bittikten sonra gerçek hayat başlar. İşte öğrenci koçu, öğrencisini hem bugün için derslerinde başarılı olmaya hem de yarınının hayalini kurmaya yönlendirir.

Öğrenci koçlarının temel hedefleri şöyle sıralanabilir:

  • Öğrencisinin okulda başarılı olmasını sağlamak
  • Öğrencisinin yaratıcı, güçlü ve başarılı yönlerini ortaya çıkartmak,
  • Öğrencisinin yetenek, beceri ve isteklerine uygun hedefler belirlemesine yardımcı olmak
  • Öğrencisinin zamanını doğru planlamayı ve etkin çalışmayı öğrenmesini sağlamak,
  • Öğrencisinin sadece akademik hayatında değil genel anlamda yarar sağlayacağı iletişim becerilerini geliştirmek,
  • Özgüvenli bir birey olmasının önünü açmak

Kimler Öğrenci Koçluğu Yapabilir?

Koçluk çalışma prensiplerine hakim, öğrenci koçluğu ile ilgili iyi ve kaliteli eğitim almış herkes bu mesleği yapabilir. Liderlik Okulu da bu mesleği yapmak isteyenler için kapsamlı ve zengin bir Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı eğitim programı hazırladı.

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Farklı eğitim paketlerimizden faydalanıp, bu eğitim programlarını başarı ile tamamladıktan sonra siz de Uluslararası Öğrenci Koçu ve Mentoru olabilirsiniz. Liderlik Okulu verdiği tüm eğitimlerin ardından katılımcılarına uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar vermektedir. Kapsamlı eğitimlerimiz sayesinde kazanacağınız mesleki uzmanlık sayesinde kendi işinizin başına geçebilirsiniz.

Öğrenci koçluğu eğitimlerimizde, koçluktan psikolojiye, etkin ders çalışma tekniklerinden zaman yönetimine, öğrenci mentorluğundan motivasyona, sınıf yönetiminden sınav kaygısına, iletişimden büro yönetimine kadar son derece ayrıntılı ve geniş kapsamlı dersler görürsünüz. Bu dersler sayesinde donanımlı ve başarılı bir Öğrenci Koçu olursunuz.

Hayaliniz, öğrenci koçluğu ise sizi de Liderlik Okulu’na bekleriz.

Öğrenci Koçluğu Eğitimimizi İncelemek İçin Tıklayınız